• Kleinkinderen dreigen niet langer met een fiscale kater achter te blijven wanneer ze erven van hun grootouders. De Vlaamse regering haalt de drempels voor de erfenissprong weg uit het belastingwetboek.

    We leven langer, dus we erven later.  Het is geen uitzondering meer dat de kinderen al ruim de 60 voorbij zijn op het moment dat hun ouders sterven en het ouderlijke huis en hun roerende patrimonium moeten verdeeld worden.

    Vaak stellen deze mensen dan ook vast dat ze dat geld niet meer nodig hebben, terwijl hun kinderen het goed zouden kunnen gebruiken, voor pakweg de aankoop van een gezinswoning. De erfenissprong speelt hierop in waardoor mensen de nalatenschap van hun ouders meteen doorschuiven naar hun kinderen. Maar door de pijnlijke fiscale adder gebeurde dit in de praktijk zelden. De fiscale last is deze maand  aangepast en kleinkinderen zullen vanaf nu een correct bedrag betalen op hetgeen dat geërfd wordt waardoor de erfenissprong in de praktijk een stuk interessanter is dan voordien.


    Bron: Vastgoedflitsen