• De huidige generatie Millennials (geboren in de 80's en 90's) lijken de zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. Op de vastgoedmarkt wordt deze trend met bijzondere aandacht gevolgd, want deze zal er in de toekomst heel anders uitzien.

    Een eerste "kenmerk" van de jeugd van tegenwoordig is dat ze veel mobieler is. De tijd dat deze in de buurt van eigen stad of dorp bleef wonen is voorbij. Zelfs het geboorteland is te klein geworden en de hele wereld wordt als een dorp beschouwd.

    Nog een belangrijk kenmerk is de toenemende voorkeur om allerlei spullen te delen. Jongeren hebben vaak niet genoeg geld om een huis of auto te kopen maar vinden dit ook helemaal niet erg. De voorkeur gaat namelijk uit naar het delen van allerlei duurzame kapitaalgoederen. Alles wat te duur is, wordt niet gekocht maar gehuurd.  Aan statussymbolen wordt weinig of geen waarde gehecht en een stabiel leven zoals de ouders dat hebben geleefd, wordt als oersaai ervaren.

    De toekomst wordt door velen als onzeker ervaren en dus wordt volop in het nu geleefd. De woningmarkt moet hierop voorbereid zijn.

    Bron: Vastgoedflitsen