• Het komt vaker voor dat wie een woning koopt aan 5% verkooprecht (cfr. vroegere registratierecht), toch het dubbele zal moeten betalen eens de akte wordt verleden. De controles op het Kadastraal Inkomen zijn beduidend aan het toenemen en hiermee moet in de toekomst zeker rekening gehouden worden.

    Hoe komt dit?
    Meer en meer wordt het KI gecontroleerd doordat notarissen sinds een paar maanden verplicht bij het verlijden van de akte, de vraagprijs of overeengekomen prijs moeten vermelden. Tot voor kort was dit niet verplicht. Als men bij de administratie opmerkt dat er woning werd verkocht voor een relatief hoge prijs in verhouding met een laag KI, dan gaat er daar een alarmbelletje rinkelen.De verkopers krijgen dan een inlichtingenformulier toegestuurd waarin ze moeten vermelden welke verbeteringen aan de woning zijn aangebracht.

    De koper kan deze ongename verrassing vermijden door een compromis af te sluiten met een opschortende voorwaarde dat het KI niet hoger is dan 745€. Zo kan hij alsnog van de koop afzien indien het KI wordt geactualiseerd.

    Bron:Vastgoedflitsen