• Bij een huur is er een wettelijke verplichte plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede nodig.
  Door middel van een vergelijking van beide staten van bevinding, kan er bij het einde van de huur op een eenvoudige manier worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van eventuele huurschade.

  De plaatsbeschrijving moet gebeuren op tegensprekelijke wijze, en dit voor het pand in gebruik wordt genomen, de kosten worden gedeeld door de huurder en verhuurder.
  De plaatsbeschrijving bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de woning en foto’s.

  Bij woninghuur is het verplicht om de plaatsbeschrijving aan te hechten bij het huurcontract en ter registratie aan te bieden. De registratie is kosteloos in dit geval.
  Bij gemene huur en handelshuur is de registratie van de plaatsbeschrijving niet verplicht.

  Er is echter een lacune in de regelgeving, de wetgever heeft nagelaten om in een uitdrukkelijke sanctie te voorzien bij niet registratie van de plaatsbeschrijving.
  Maar los van het feit dat de registratie al dan niet werd uitgevoerd, is de plaatsbeschrijving een bindend document voor beide partijen. Hierdoor kan met niet ontsnappen aan een eventuele vordering tot vergoeding van huurschade.


  Bron: Vastgoedflitsen