• Een e-mail volstaat als rechtsgeldig bewijs bij een aankoop van een woning. Dat werd afgelopen vrijdag beslist op de ministerraad en werd ons bevestigd door een adviseur op het kabinet van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Het BIV is tevreden dat het Economisch Wetboek hieromtrent wordt aangepast.

    Vorig jaar rond deze tijd oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat de bewijskracht van een e-mail tussen koper en verkoper aangaande een akkoord over de aankoop van een woning tegen een bepaalde prijs juridisch waardeloos was. De uitspraak oogstte verontwaardiging in de pers. Enkele jaren voordien had het Gentse Hof van Beroep namelijk geoordeeld dat een akkoord per sms wel volstond als begin van schriftelijk juridisch bewijs. De rechter greep voor z’n uitspraak terug op de wet op elektronische handel uit 2003.

    De uitspraak zorgde meteen voor vertwijfeling bij zowel vastgoedmakelaars als bij kopers en verkopers, gezien ze impliceerde dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kon bewijzen dat een verkoop gerealiseerd werd. Het digitaal beklinken van een vastgoedtransactie is natuurlijk een heel courante praktijk in vastgoedkantoren, vanwege de snelheid en efficiëntie. Minister De Croo beloofde in navolging van de uitspraak om het 'achterpoortje' in de wet te sluiten door het Economisch Wetboek aan te passen. Het BIV toont zich hier tevreden over.

    Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter: “We zijn blij en enigszins opgelucht dat deze aanpassing er komt. Het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep zaaide vertwijfeling en creëerde rechtsonzekerheid. Plots werd een courante praktijk uit de vastgoedwereld op de helling gezet. De aanpassing schept duidelijkheid. Het achterpoortje in de wet is nu gesloten en daar zal iedereen wel bij varen".

    Bron : BIV