• Sinds juni 2018 gelden er vernieuwde goedkopere regels verkooprechten.

  Er zijn 8 voorwaarden om van het gunstige 7% tarief te genieten ipv 10% tarief bij aankoop van een eengezinswoning.

  1. De koper mag geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond
  2. De koper moet zijn domicilie plaatsen op de nieuwe woning binnen de 2 jaar na aankoop
  3. De koper dient een clausule in de akte op te nemen dat hij kan genieten van de 7% regeling
  4. Het dient om een zuivere aankoop te gaan
  5. De koper dient het geheel aan te kopen van de gezinswoning
  6. De koper dient een natuurlijk persoon te zijn, geen rechtspersoon
  7. Het tarief van 7% geldt enkel voor woningen, niet voor bouwgrond
  8. De woning moet in het Vlaams  Gewest liggen